منتجات صبار

ظرف یکبار مصرف عسلی بلندPET-S74 الشفرة PET-S74
3.25 5 4 Product

ظرف دلی کوتاه شفاف PET-S60 الشفرة PET-S60
2.66667 5 3 Product

ظرف دیس فوم PET-S73 الشفرة PET-S73
الأبعاد: 17*26*3
3.71429 5 7 Product

ظرف دلی بلند شفاف PET-S61 الشفرة PET-S61
3.14285 5 7 Product

ظرف عسلی کوتاه PET-S75 الشفرة PET-S75
الأبعاد: 26*17*2.8
2.11111 5 18 Product

لانچ باکس بلند شفاف PET-S72 الشفرة PET-S72
3.85715 5 7 Product

فوکری بلند شفاف PET-S69 الشفرة PET-S69

فوکری کوتاه شفاف PET-S67 الشفرة PET-S67

ظرف صدفی شفاف PET-S62 الشفرة PET-S62
2.19999 5 10 Product

ظرف فوم دو خانه PS-S65 الشفرة PS-S65

ظرف فوم تک پرس PS-S63 الشفرة PS-S63

ظرف فوم دو پرس PS-S64 الشفرة PS-S64
1.8 5 5 Product

النتائج 1 - 13 من 13

الشهادات

  • 1